Long Uy: Sở hữu tốc độ và sức mạnh của đối thủ hạng nhất!

Nội Dung Bài Long Uy: Sở hữu tốc độ và sức mạnh của đối thủ hạng nhất!

Long Uy: Sở hữu vận tốc và sức mạnh của địch thủ hạng nhất!

Khắc tinh của hệ Mộc – Long Uy – đã hiện ra với bản lĩnh công thủ song toàn, vừa có thuẫn Vô Địch vừa có lực tấn công cực nhanh và mạnh thuộc hàng top của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile.

Long Uy chính là trường phái thứ 26, thuộc hệ Kim, vừa được Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile cho ra mắt cộng với bạn dạng mới Ngọa Hổ Tàng Long vào ngày 23/03 mới đây. Dù thường xuyên di chuyển trong võ lâm nhưng mà đồ đệ Long Uy về căn bản vẫn là người làm ăn – được giới giang hồ gọi vui là “viên chức tiêu cục” lấy công làm lãi – nên bộ kĩ năng chú trọng vào độ hiệu quả, vừa nhanh gọn vừa bảo hộ tốt cho cả người và hàng hoá.
Long Uy: Mạnh bạo như Rồng, vận tốc thần sầu
Đúng với thuộc tính của vũ khí Roi (nhuyễn tiên), các đòn tấn công căn bản của Long Uy đều có vận tốc thi triển nhanh như chớp giật. Hiệu quả tấn công của các tuyệt chiêu này rất đáng sợ, vừa có sát thương theo hệ cao, vừa có thể tạo thành vòng bảo vệ quanh thân thể trước sự tấn công của đối phương.

Chiêu thứ nhất Dẫn Càn Khôn và chiêu thứ 3 Long Dược Tử Uyên là 2 đòn thế mô phỏng bản lĩnh trói và khống chế địch. Trong ấy Dẫn Càn Khôn được bình chọn cực kỳ đặc trưng lúc chỉ trong 1 chiêu có thể trói 2 nhân vật và kéo chúng tới gần nhau. Về lý thuyết thì chiêu này vô cùng thích hợp lúc Long Uy tham dự hoạt động PK đôi như Quần Anh Hội. Khi ấy, trường phái này có thể gom 2 địch thủ lại 1 chỗ cho đồng chí xong xuôi. Tuy nhiên thực tiễn cho thấy để thi triển được chiêu thức này quả ko dễ ợt và có nhẽ ấy cũng là lý do khiến Long Uy có độ khó điều khiển là 5 sao.

1 combo của Long Uy cũng thường mở màn bằng chiêu thứ nhất Dẫn Càn Khôn để trói địch, tiếp theo là chiêu thứ 3 Long Dược Tử Uyên kéo bản thân tới sát kế bên địch cùng lúc bật hộ thuẫn, sau ấy xong xuôi bằng chiêu 2 Thiên Long Bài Vĩ hoặc chiêu 4 Liệt Hồng.

Theo bình chọn, chiêu 2 Thiên Long Bài Vĩ có sát thương thuộc hàng “khủng” nhất từ trước đến nay. Khi upgrade kĩ năng tới mức tối đa, liên kết cùng các Trang Bị “xịn” thì Thiên Long Bài Vĩ có thể đạt hiệu quả lên tới với hiệu quả lên tới 1460% tấn công căn bản, chiêu 4 Liệt Hồng cũng đạt 1008%. Nói dễ dãi, 1 đòn đánh của Long Uy có sức mạnh gấp 10 lần đòn đánh thường, kèm thêm từ hơn 1.800 tới hơn 2.600 điểm sát thương hệ Kim tùy vào mỗi chiêu sử dụng. Có thể nói đây là hiệu quả tấn công mạnh nhất Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile tính tới thời khắc hiện nay nếu chỉ tính riêng các chiêu căn bản, và càng là sát tinh lúc đấu tranh với các phái hệ Mộc.
Khả năng triệt tiêu sát thương cuối
Kĩ năng này được xem là điểm cộng khác của Long Uy. Trong số các chỉ số tính chất trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile thì triệt tiêu sát thương cuối là 1 chỉ số hiếm và quý nhưng mà rất ít item có thể phân phối đối tượng về chỉ số này. Thế nhưng mà với Long Uy thì người chơi chỉ cần gấp rút lên Bí Kíp và Tuyệt Học để cộng chỉ số này cho mình.
Long Uy trong mối tương quan các phái hệ Kim
Nếu so trong các phái hệ Kim của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile thì Long Uy lại ko quá nổi trội về thể lực và hộ thuẫn như các huynh đệ Thiên Vương, Thiếu Lâm, Tàng Kiếm, Bá Đao và Dương Môn.

Chiêu thức của Long Uy có hộ thuẫn nhưng mà thời kì duy trì ngắn và phải lên bí kíp mới có thể bật được hiệu quả Vô Địch. Tuy nhiên đây vẫn là hiệu quả phòng ngự giúp Long Uy phát triển thành bất diệt như Bá Đao, chỉ có điều thời kì ko dài bằng.
Phương pháp upgrade Long Uy và các hoạt động tổ đội thích hợp
Nhìn chung, có thể thấy Long Uy là 1 trường phái có xu thế thuần về tấn công. Game thủ nên xây dựng đối tượng theo hướng tăng sức mạnh, tăng xác thực và bạo kích. Kĩ năng Chân Nguyên nên chọn loại tăng sát thương như Thiên Địa Quy Tâm hay Mục Như Thanh Phong, Kinh Mạch nên chú trọng tới các huyệt tăng hồi sinh lực như Tinh Minh và Công Tôn.

Về hoạt động tổ đội, nên phối hợp Long Uy cộng với các phái mạnh về thuẫn hoặc hồi sinh lực. Trong Tâm Ma, Long Uy nên dành đầu tiên lấy bí kíp Long Dược Tử Uyên trước nhất để có thể kích hoạt hiệu quả Vô Địch. Hoạt động đội tốt nhất của Long Uy là Bảo Vệ Bang Hội, nơi trường phái này có thể trình bày hết tiềm năng của bản thân trong khi đấu tranh với các boss hệ Mộc.

Xét 1 cách tổng quan, Long Uy là 1 trường phái mới được thiết lập khá thăng bằng, nắm trong mình ưu – nhược điểm rõ ràng để game thủ có thể cân nhắc bồi dưỡng và phối hợp trong các hoạt động cần sự kết hợp tổ đội.

Kế bên sự hiện ra của Long Uy, Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile: Ngọa Hổ Tàng Long còn gây để mắt với 2 bộ ngoại trang mới Thương Long Trục Nhật và Bích Hải Khuynh Tâm, boss mới Thần Long trong Long Dược Chiến (Trục Lộc Chiến mùa 2), bí cảnh tổ đội Thiên Long Tự, hoạt động Bảo Vệ Chiến cùng 1 số tác dụng khiêu chiến mới. Tất cả đều đã chuẩn bị để người chơi trải nghiệm diễn ra từ ngày 23/03/2022.

Share

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Long #Sở #hữu #tốc #độ #và #sức #mạnh #của #đối #thủ #hạng #nhất

Engraving of the Wood system – Long Uy – appeared with the ability béo defend, both with the Champion shield and with a very fast and strong attack power at the top of Vo Lam Truyen Ky Mobile.

Long Uy is the 26th martial art, belonging béo the Kim system, which has just been released by Vo Lam Truyen Ky Mobile with the new version Crouching Tiger Hidden Dragon on March 23. Although he often travels in the martial arts, Long Uy’s disciple is still basically a business person – called by the gangsters as a “wholesome employee” who takes work and makes a profit – so the skill set focuses on efficiency. , both fast and good protection for both people and goods.

Long Uy: As strong as a Dragon, with amazing speed

True béo the characteristics of the whip weapon (soft fairy), Long Uy’s basic attacks have a lightning-fast execution speed. The attack effect of these moves is very scary, both with high damage and can form a protective ring around the body against the opponent’s attack.

The first move Leading the Universe and the third move Long Duoc Tu Uyen are two moves that simulate the ability béo bind and control the enemy. In which, the leader of the universe is evaluated very special when in just one move can tie 2 objects and pull them close béo each other. In theory, this move is extremely suitable when Long Uy participates in double PK activities like Quan Anh Hoi. At that time, this faction can gather 2 enemies in one place for teammates béo finish. However, the reality shows that it is not easy béo execute this move and perhaps that is also the reason why Long Uy has a control difficulty of 5 stars.

Long Uy: Possess the speed and strength of a first-class opponent! 2

A combo of Long Uy also usually starts with the first move Lead Qiankun béo tie up the enemy, followed by the third move Long Duoc Tu Uyen pulls himself close béo the enemy’s side while turning on the shield, then ends with the move. two Thien Long Bai Vi or four Lie Hong moves.

Long Uy: Possess the speed and strength of a first-class opponent! 3

According béo evaluation, the second move Thien Long Bai Vi has the most “huge” damage ever. When upgrading skills béo the maximum, combined with “genuine” Equipment, Thien Long Bai Vi can be effective up béo 1460% of the base attack, and the four Lie Hong move also reaches 1008. %. Simply put, a Long Uy’s attack has 10 times the power of a normal attack, plus from more than 1,800 béo more than 2,600 points of Metal damage depending on each skill used. It can be said that this is the strongest attack effect of Vo Lam Truyen Ky Mobile up béo the present time if only the basic moves are counted, and it is even more deadly when fighting the Wood-types.

Ultimate damage cancellation ability

This skill is considered another advantage of Long Uy. Among the attribute stats in Vo Lam Truyen Ky Mobile, ending damage is a rare and precious stat that very few items can support characters in this stat. However, with Long Uy, gamers just need béo quickly go béo Secrets and Great Learning béo add this index for themselves.

Long Uy in the relationship of the Kim sects

Compared béo the Kim sects of Vo Lam Truyen Ky Mobile, Long Uy is not as prominent in physical strength and protection as the brothers Thien Vuong, Shaolin, Tang Kiem, Ba Dao and Duong Mon.

Long Uy: Possess the speed and strength of a first-class opponent! 4

Long Uy’s move has a shield, but the duration is short and it takes a secret béo turn on the Champion effect. However, this is still a defensive effect that helps Long Uy become immortal like Ba Dao, only the time is not as long.

The secret béo upgrading Long Uy and suitable team activities

In general, it can be seen that Long Uy is a sect with a pure tendency béo attack. Gamers should build characters in the direction of increasing strength, increasing accuracy and aggression. Chan Nguyen skill should choose a type of damage increase such as Thien Di Quy Tam or Muc Nhu Thanh Phong, Meridians should focus on points that increase vitality like Tinh Minh and Cong Ton.

Long Uy: Possess the speed and strength of a first-class opponent! 5

Regarding team activities, it is recommended béo coordinate with Long Uy with the strong factions about shielding or revitalizing. In Tam Ma, Long Uy should prioritize getting the secret of Long Duoc Tu Uyen first béo be able béo effectively activate Champion. Long Uy’s best team activity is Defending the Guild, where it can unleash its full potential while battling Wood-type bosses.

Long Uy: Possess the speed and strength of a first-class opponent! 6

In general, Long Uy is a newly established sect that is quite balanced, with clear advantages and disadvantages so that players can consider fostering and coordinating in activities that need team cohesion. team.

Long Uy: Possess the speed and strength of a first-class opponent! 7

Besides the appearance of Long Uy, Vo Lam Truyen Ky Mobile: Crouching Tiger Hidden Dragon also attracts attention with two new costumes, Thuong Long Truc Nhat and Bich Hai Khuynh Tam, the new boss Than Long in Long Duoc Chien (Axis Loc). War season 2), the secret scene of the Thien Long Tu team, the War Protection activity and some new challenging features. All are ready for gamers béo experience since March 23, 2022.

Xem thêm thông tin Long Uy: Sở hữu tốc độ và sức mạnh của đối thủ hạng nhất!

Long Uy: Sở hữu vận tốc và sức mạnh của địch thủ hạng nhất!

Khắc tinh của hệ Mộc – Long Uy – đã hiện ra với bản lĩnh công thủ song toàn, vừa có thuẫn Vô Địch vừa có lực tấn công cực nhanh và mạnh thuộc hàng top của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile.

Long Uy chính là trường phái thứ 26, thuộc hệ Kim, vừa được Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile cho ra mắt cộng với bạn dạng mới Ngọa Hổ Tàng Long vào ngày 23/03 mới đây. Dù thường xuyên di chuyển trong võ lâm nhưng mà đồ đệ Long Uy về căn bản vẫn là người làm ăn – được giới giang hồ gọi vui là “viên chức tiêu cục” lấy công làm lãi – nên bộ kĩ năng chú trọng vào độ hiệu quả, vừa nhanh gọn vừa bảo hộ tốt cho cả người và hàng hoá.
Long Uy: Mạnh bạo như Rồng, vận tốc thần sầu
Đúng với thuộc tính của vũ khí Roi (nhuyễn tiên), các đòn tấn công căn bản của Long Uy đều có vận tốc thi triển nhanh như chớp giật. Hiệu quả tấn công của các tuyệt chiêu này rất đáng sợ, vừa có sát thương theo hệ cao, vừa có thể tạo thành vòng bảo vệ quanh thân thể trước sự tấn công của đối phương.

Chiêu thứ nhất Dẫn Càn Khôn và chiêu thứ 3 Long Dược Tử Uyên là 2 đòn thế mô phỏng bản lĩnh trói và khống chế địch. Trong ấy Dẫn Càn Khôn được bình chọn cực kỳ đặc trưng lúc chỉ trong 1 chiêu có thể trói 2 nhân vật và kéo chúng tới gần nhau. Về lý thuyết thì chiêu này vô cùng thích hợp lúc Long Uy tham dự hoạt động PK đôi như Quần Anh Hội. Khi ấy, trường phái này có thể gom 2 địch thủ lại 1 chỗ cho đồng chí xong xuôi. Tuy nhiên thực tiễn cho thấy để thi triển được chiêu thức này quả ko dễ ợt và có nhẽ ấy cũng là lý do khiến Long Uy có độ khó điều khiển là 5 sao.

1 combo của Long Uy cũng thường mở màn bằng chiêu thứ nhất Dẫn Càn Khôn để trói địch, tiếp theo là chiêu thứ 3 Long Dược Tử Uyên kéo bản thân tới sát kế bên địch cùng lúc bật hộ thuẫn, sau ấy xong xuôi bằng chiêu 2 Thiên Long Bài Vĩ hoặc chiêu 4 Liệt Hồng.

Theo bình chọn, chiêu 2 Thiên Long Bài Vĩ có sát thương thuộc hàng “khủng” nhất từ trước đến nay. Khi upgrade kĩ năng tới mức tối đa, liên kết cùng các Trang Bị “xịn” thì Thiên Long Bài Vĩ có thể đạt hiệu quả lên tới với hiệu quả lên tới 1460% tấn công căn bản, chiêu 4 Liệt Hồng cũng đạt 1008%. Nói dễ dãi, 1 đòn đánh của Long Uy có sức mạnh gấp 10 lần đòn đánh thường, kèm thêm từ hơn 1.800 tới hơn 2.600 điểm sát thương hệ Kim tùy vào mỗi chiêu sử dụng. Có thể nói đây là hiệu quả tấn công mạnh nhất Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile tính tới thời khắc hiện nay nếu chỉ tính riêng các chiêu căn bản, và càng là sát tinh lúc đấu tranh với các phái hệ Mộc.
Khả năng triệt tiêu sát thương cuối
Kĩ năng này được xem là điểm cộng khác của Long Uy. Trong số các chỉ số tính chất trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile thì triệt tiêu sát thương cuối là 1 chỉ số hiếm và quý nhưng mà rất ít item có thể phân phối đối tượng về chỉ số này. Thế nhưng mà với Long Uy thì người chơi chỉ cần gấp rút lên Bí Kíp và Tuyệt Học để cộng chỉ số này cho mình.
Long Uy trong mối tương quan các phái hệ Kim
Nếu so trong các phái hệ Kim của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile thì Long Uy lại ko quá nổi trội về thể lực và hộ thuẫn như các huynh đệ Thiên Vương, Thiếu Lâm, Tàng Kiếm, Bá Đao và Dương Môn.

Chiêu thức của Long Uy có hộ thuẫn nhưng mà thời kì duy trì ngắn và phải lên bí kíp mới có thể bật được hiệu quả Vô Địch. Tuy nhiên đây vẫn là hiệu quả phòng ngự giúp Long Uy phát triển thành bất diệt như Bá Đao, chỉ có điều thời kì ko dài bằng.
Phương pháp upgrade Long Uy và các hoạt động tổ đội thích hợp
Nhìn chung, có thể thấy Long Uy là 1 trường phái có xu thế thuần về tấn công. Game thủ nên xây dựng đối tượng theo hướng tăng sức mạnh, tăng xác thực và bạo kích. Kĩ năng Chân Nguyên nên chọn loại tăng sát thương như Thiên Địa Quy Tâm hay Mục Như Thanh Phong, Kinh Mạch nên chú trọng tới các huyệt tăng hồi sinh lực như Tinh Minh và Công Tôn.

Về hoạt động tổ đội, nên phối hợp Long Uy cộng với các phái mạnh về thuẫn hoặc hồi sinh lực. Trong Tâm Ma, Long Uy nên dành đầu tiên lấy bí kíp Long Dược Tử Uyên trước nhất để có thể kích hoạt hiệu quả Vô Địch. Hoạt động đội tốt nhất của Long Uy là Bảo Vệ Bang Hội, nơi trường phái này có thể trình bày hết tiềm năng của bản thân trong khi đấu tranh với các boss hệ Mộc.

Xét 1 cách tổng quan, Long Uy là 1 trường phái mới được thiết lập khá thăng bằng, nắm trong mình ưu – nhược điểm rõ ràng để game thủ có thể cân nhắc bồi dưỡng và phối hợp trong các hoạt động cần sự kết hợp tổ đội.

Kế bên sự hiện ra của Long Uy, Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile: Ngọa Hổ Tàng Long còn gây để mắt với 2 bộ ngoại trang mới Thương Long Trục Nhật và Bích Hải Khuynh Tâm, boss mới Thần Long trong Long Dược Chiến (Trục Lộc Chiến mùa 2), bí cảnh tổ đội Thiên Long Tự, hoạt động Bảo Vệ Chiến cùng 1 số tác dụng khiêu chiến mới. Tất cả đều đã chuẩn bị để người chơi trải nghiệm diễn ra từ ngày 23/03/2022.

Share

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Long #Sở #hữu #tốc #độ #và #sức #mạnh #của #đối #thủ #hạng #nhất


#Long #Sở #hữu #tốc #độ #và #sức #mạnh #của #đối #thủ #hạng #nhất

Nhẫn Giả Haki

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button