Hogwarts Legacy: Lịch sử đằng sau những cuộc nổi loạn của Goblin

Nội Dung Bài Hogwarts Legacy: Lịch sử đằng sau những cuộc nổi loạn của Goblin

Hogwarts Legacy: Lịch sử đằng sau những cuộc nổi loạn của Goblin

Đoạn trailer mới nhất của Hogwarts Legacy đã hé lộ những phản diện trong game, bao gồm thủ lĩnh 1 cuộc nổi loạn của Goblin, vốn là điều đã hiện ra xuyên suốt lịch sử Harry Potter

Dù rằng là 1 nhãn hàng hơi hơi mới, với quyển sách trước hết ra mắt vào 5 1997, Harry Potter sở hữu cho mình 1 bối cảnh truyền thuyết khá phong phú. Phát triển theo định hướng như Star Wars, loạt truyện và phim Harry Potter đã làm rất khả quan trong việc xây dựng toàn cầu yêu thuật này bằng cách giới thiệu những cái tên của các sự kiện và phù thủy hiện ra trước cả dàn đối tượng chính, điển dường như Newt Scamander của Fantastic Beasts and Where mập Find Them được sinh ra chỉ từ 1 dòng đối thoại bé. Với tựa game mới Hogwarts Legacy, có vẻ như phản diện chính của nó cũng có những mối liên hệ khăng khít với 1 sự kiện tương tự. Với tên gọi Ranrok, đây chừng như là thủ lĩnh của 1 cuộc bạo loạn do Goblin gây ra. Trong lúc người mến mộ chưa thật sự nhận ra 1 cuộc nổi loạn của Goblin nào trên màn ảnh trước đây, chúng thực tiễn có 1 phần rất đáng kể trong tình tiết chính. Hãy cùng Nhẫn Giả HakiVN mày mò về những cuộc nổi loạn này trong bài viết sau.

Trong toàn cầu phù thủy của Harry Potter, phân biệt giai cấp, chủng tộc và phân biệt đối xử đều còn đó ko khác gì toàn cầu nhân loại. Điều này có thể nhận ra xuyên suốt seri chính, với chỉ tiêu chính của Voldemort là giữ cho toàn cầu phù thủy “Thuần chủng”, đồng nghĩa với việc ko 1 phù thủy nào được phép mang dòng máu Muggle trong mình, và phải được sinh ra từ tía má phù thủy. Gia tộc Malfoy luôn bộc bạch sự coi thường với Hermione vì 3 mẹ ko có phép thuật của cô nhỏ, và gia đình nhà Weasley cũng bị xem thường bởi thiếu đi sự cao sang hay tôn trọng trong toàn cầu phù thủy. Sự phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử liên can tới chủng loài cũng được trình bày khá rõ, điển dường như các House-Elf luôn bị giữ làm bầy tớ bởi những gia đình phù thủy, và thậm chí bị bắt buộc làm việc trong bếp ăn trường Hogwarts, còn Nhân Mã (Centaurs) bị Bộ Phép thuật xem là những kẻ man di. Tuy nhiên, Goblins có nhẽ là loài sinh vật bị hành tội nhiều nhất trong tất cả các chủng loài của Harry Potter.

Dù rằng sở hữu bản lĩnh yêu thuật, Goblin ko được phép dùng đũa thần. Toàn bộ chủng tộc Goblin đều bị giám sát chặt chẽ bởi Bộ Pháp thuật, để bảo đảm chúng ko tìm cách lật đổ giới phù thủy, và các phù thủy nam hay nữ luôn là thần thế cai trị yêu thuật trên toàn cầu. Như 1 lẽ thiên nhiên, sự áp bức liên tiếp này dẫn tới 1 vài cuộc nổi loạn qua nhiều 5, với các nhóm Goblin chủ quản bộc bạch khát khao tự do và đồng đẳng. Nhưng vì Bộ Pháp thuật lo sợ mất đi quyền lực, họ đã đấu tranh chống lại chủng tộc Goblin, chối từ coi các nhu cầu của họ là chính đáng. Bộ đã sử dụng nguồn lực đồ sộ của mình để phục vụ 1 luồng tuyên truyền tư tưởng liên tiếp, bảo đảm các Goblin luôn bị xem là những kẻ ác nghiệt. Cuộc nổi loạn Goblin trước hết được ghi nhận xảy ra vào 5 1612, lúc quán Ba Cây Chổi tại làng Hogsmeade được dùng làm tổng hành dinh của các lực lượng Goblin. Cuộc nổi loạn này được cho là ko có đại diện của tộc Goblin trong Wizengamot, tòa án vô thượng của giới phù thủy.

Cuộc nổi loạn tiếp theo được ghi nhận xảy ra vào 5 1752, và là 1 trong số những cuộc nổi loạn dài hơi trong lịch sử Harry Potter, chỉ hoàn thành sau 10 5 do cái chết của thủ lĩnh tộc Goblin, Vargot. Rất nhiều Bộ trưởng Bộ pháp thuật đã bị đuổi việc trong cuộc nổi loạn này vì sự khuyết điểm trong bản lĩnh xử lý. Trong cuộc nổi loạn, Goblin đã gia nhập cùng 1 nhóm khác là tộc Werewolves. Trong 1 cuộc nổi loạn cũng diễn ra ở thế kỷ 18 này, hoặc 1 cuộc nổi loạn diễn ra ngay sau ấy, Urg the Unclean đã biến thành thành viên nổi trội của lực lượng nổi loạn Goblin. Di sản của ông đã được đánh dấu trong 1 lá bài Chocolate Frog. Cuộc nổi loạn được ghi nhận chính là của Hogwarts Legacy. Diễn ra vào 5 1890, đây chừng như là 1 cuộc nổi loạn toàn lực khác của tộc Goblin, do Ranrok, 1 Goblin cực kì mạnh có bản lĩnh thi triển phép thuật nhưng ko cần đũa thần, dẫn dắt. Từ góc nhìn gameplay, có vẻ như cuộc nổi loạn này còn nhiều thứ phải lo hơn nữa, lúc các phù thủy bóng tối cũng gia nhập vào lực lượng của Ranrok. Hogwarts Legacy dự định ra mắt trong 5 nay trên PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S và Nintendo Switch.

Share

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hogwarts #Legacy #Lịch #sử #đằng #sau #những #cuộc #nổi #loạn #của #Goblin

The latest trailer for Hogwarts Legacy has revealed the game’s villains, including the leader of a Goblin rebellion, which has appeared throughout Harry Potter history.

Despite being a relatively new franchise, with the first book coming out in 1997, Harry Potter owns a fairly rich legend background. Development oriented like Star Wars, series and movies Harry Potter did a great job in building this magical world by introducing the names of events and witches that appeared before the main cast, such as Newt Scamander belong mập Fantastic Beasts and Where mập Find Them was born from just a small line of dialogue. With a new game Hogwarts Legacy, it seems that its main antagonist also has strong connections mập such an event. With the name Ranrok, this seems mập be the leader of a riot caused by Goblins cause. While fans have not really seen a rebellion of Goblins on screen before, they actually have a very substantial part of the main plot. Let’s Nhẫn Giả HakiVN Learn about these riots in the following article.

In the wizarding world of Harry Potter, Class, race and discrimination all exist just like the human world. This can be seen throughout the main series, with the main goal of Voldemort is mập keep the wizarding world “Pureblood”, which means that no witches are allowed mập have bloodlines Muggle within me, and must have been born of witch parents. Family Malfoy always show disdain for Hermione because her parents don’t have magic, and her family Weasley was also looked down upon by the lack of nobility or respect in the wizarding world. Racism and discrimination related mập race are also shown quite clearly, typically as House-Elf always kept as slaves by wizarding families, and even forced mập work in the school kitchen Hogwarts, still Sagittarius (Centaurs) considered barbarians by the Ministry of Magic. However, Goblins perhaps the most persecuted of all the species of Harry Potter.

Hogwarts Legacy: The History Behind the Goblin Rebellion 2

Despite possessing magical abilities, Goblins Magic wands are not allowed. Entire race Goblins are closely monitored by the Ministry of Magic, mập ensure they do not seek mập overthrow the wizarding world, and male and female witches have always been the dominant force in magic in the world. Naturally, this continued oppression led mập several rebellions over the years, with groups Goblins mainly expressed the desire for freedom and equality. But because the Ministry of Magic was afraid of losing power, they fought against the race Goblins, refuse mập take their needs for granted. The ministry has used its enormous resources mập create a constant stream of ideological propaganda, ensuring that the Goblins are always seen as evil. Rebellion Goblins The first recorded occurrence occurred in 1612, when the Three Brooms at the village Hogsmeade used as the headquarters of the forces Goblins. This rebellion is said mập have no representative of the race Goblins in Wizengamot, Supreme Court of Witchcraft.

Hogwarts Legacy: The History Behind the Goblin Rebellion 3

The next recorded rebellion occurred in 1752, and is one of the longest in history. Harry Potterended only after 10 years due mập the death of the clan leader Goblins, Vargot. Many Ministers of Magic were fired during this rebellion because of a lack of ability mập handle. During the rebellion, Goblins joined another group called clan Werewolves. In a rebellion that also took place in the 18th century, or a rebellion that followed, Urg the Unclean became a prominent member of the rebel force Goblins. His legacy was recorded in a card Chocolate Frogs. The last recorded rebellion was that of Hogwarts Legacy. Taking place in 1890, this seems mập be another all-out rebellion of the tribe Goblins, do Ranrokone Goblins extremely powerful capable of casting spells without a wand, guiding. From a gameplay perspective, it seems that this rebellion has more mập worry about, as the dark wizards also join the forces of Ranrok. Hogwarts Legacy slated mập launch this year on PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S and Nintendo Switch.

Xem thêm thông tin Hogwarts Legacy: Lịch sử đằng sau những cuộc nổi loạn của Goblin

Hogwarts Legacy: Lịch sử đằng sau những cuộc nổi loạn của Goblin

Đoạn trailer mới nhất của Hogwarts Legacy đã hé lộ những phản diện trong game, bao gồm thủ lĩnh 1 cuộc nổi loạn của Goblin, vốn là điều đã hiện ra xuyên suốt lịch sử Harry Potter

Dù rằng là 1 nhãn hàng hơi hơi mới, với quyển sách trước hết ra mắt vào 5 1997, Harry Potter sở hữu cho mình 1 bối cảnh truyền thuyết khá phong phú. Phát triển theo định hướng như Star Wars, loạt truyện và phim Harry Potter đã làm rất khả quan trong việc xây dựng toàn cầu yêu thuật này bằng cách giới thiệu những cái tên của các sự kiện và phù thủy hiện ra trước cả dàn đối tượng chính, điển dường như Newt Scamander của Fantastic Beasts and Where mập Find Them được sinh ra chỉ từ 1 dòng đối thoại bé. Với tựa game mới Hogwarts Legacy, có vẻ như phản diện chính của nó cũng có những mối liên hệ khăng khít với 1 sự kiện tương tự. Với tên gọi Ranrok, đây chừng như là thủ lĩnh của 1 cuộc bạo loạn do Goblin gây ra. Trong lúc người mến mộ chưa thật sự nhận ra 1 cuộc nổi loạn của Goblin nào trên màn ảnh trước đây, chúng thực tiễn có 1 phần rất đáng kể trong tình tiết chính. Hãy cùng Nhẫn Giả HakiVN mày mò về những cuộc nổi loạn này trong bài viết sau.

Trong toàn cầu phù thủy của Harry Potter, phân biệt giai cấp, chủng tộc và phân biệt đối xử đều còn đó ko khác gì toàn cầu nhân loại. Điều này có thể nhận ra xuyên suốt seri chính, với chỉ tiêu chính của Voldemort là giữ cho toàn cầu phù thủy “Thuần chủng”, đồng nghĩa với việc ko 1 phù thủy nào được phép mang dòng máu Muggle trong mình, và phải được sinh ra từ tía má phù thủy. Gia tộc Malfoy luôn bộc bạch sự coi thường với Hermione vì 3 mẹ ko có phép thuật của cô nhỏ, và gia đình nhà Weasley cũng bị xem thường bởi thiếu đi sự cao sang hay tôn trọng trong toàn cầu phù thủy. Sự phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử liên can tới chủng loài cũng được trình bày khá rõ, điển dường như các House-Elf luôn bị giữ làm bầy tớ bởi những gia đình phù thủy, và thậm chí bị bắt buộc làm việc trong bếp ăn trường Hogwarts, còn Nhân Mã (Centaurs) bị Bộ Phép thuật xem là những kẻ man di. Tuy nhiên, Goblins có nhẽ là loài sinh vật bị hành tội nhiều nhất trong tất cả các chủng loài của Harry Potter.

Dù rằng sở hữu bản lĩnh yêu thuật, Goblin ko được phép dùng đũa thần. Toàn bộ chủng tộc Goblin đều bị giám sát chặt chẽ bởi Bộ Pháp thuật, để bảo đảm chúng ko tìm cách lật đổ giới phù thủy, và các phù thủy nam hay nữ luôn là thần thế cai trị yêu thuật trên toàn cầu. Như 1 lẽ thiên nhiên, sự áp bức liên tiếp này dẫn tới 1 vài cuộc nổi loạn qua nhiều 5, với các nhóm Goblin chủ quản bộc bạch khát khao tự do và đồng đẳng. Nhưng vì Bộ Pháp thuật lo sợ mất đi quyền lực, họ đã đấu tranh chống lại chủng tộc Goblin, chối từ coi các nhu cầu của họ là chính đáng. Bộ đã sử dụng nguồn lực đồ sộ của mình để phục vụ 1 luồng tuyên truyền tư tưởng liên tiếp, bảo đảm các Goblin luôn bị xem là những kẻ ác nghiệt. Cuộc nổi loạn Goblin trước hết được ghi nhận xảy ra vào 5 1612, lúc quán Ba Cây Chổi tại làng Hogsmeade được dùng làm tổng hành dinh của các lực lượng Goblin. Cuộc nổi loạn này được cho là ko có đại diện của tộc Goblin trong Wizengamot, tòa án vô thượng của giới phù thủy.

Cuộc nổi loạn tiếp theo được ghi nhận xảy ra vào 5 1752, và là 1 trong số những cuộc nổi loạn dài hơi trong lịch sử Harry Potter, chỉ hoàn thành sau 10 5 do cái chết của thủ lĩnh tộc Goblin, Vargot. Rất nhiều Bộ trưởng Bộ pháp thuật đã bị đuổi việc trong cuộc nổi loạn này vì sự khuyết điểm trong bản lĩnh xử lý. Trong cuộc nổi loạn, Goblin đã gia nhập cùng 1 nhóm khác là tộc Werewolves. Trong 1 cuộc nổi loạn cũng diễn ra ở thế kỷ 18 này, hoặc 1 cuộc nổi loạn diễn ra ngay sau ấy, Urg the Unclean đã biến thành thành viên nổi trội của lực lượng nổi loạn Goblin. Di sản của ông đã được đánh dấu trong 1 lá bài Chocolate Frog. Cuộc nổi loạn được ghi nhận chính là của Hogwarts Legacy. Diễn ra vào 5 1890, đây chừng như là 1 cuộc nổi loạn toàn lực khác của tộc Goblin, do Ranrok, 1 Goblin cực kì mạnh có bản lĩnh thi triển phép thuật nhưng ko cần đũa thần, dẫn dắt. Từ góc nhìn gameplay, có vẻ như cuộc nổi loạn này còn nhiều thứ phải lo hơn nữa, lúc các phù thủy bóng tối cũng gia nhập vào lực lượng của Ranrok. Hogwarts Legacy dự định ra mắt trong 5 nay trên PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S và Nintendo Switch.

Share

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hogwarts #Legacy #Lịch #sử #đằng #sau #những #cuộc #nổi #loạn #của #Goblin


#Hogwarts #Legacy #Lịch #sử #đằng #sau #những #cuộc #nổi #loạn #của #Goblin

Nhẫn Giả Haki

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button