Hard reset trên Pantech Vega Iron A870S

Hard reset trên Pantech Vega Iron A870S sẽ giúp máy xử lí được một phần số lỗi phần mềm cơ bản, hoặc máy quên khóa mật khẩu.

Để Hard reset trên Pantech Vega Iron A870S các bạn cần thao tác như sau:

– Nhấn Volume Up + Volume Down > nhấn phím Power > khi xuất hiện những dòng chữ tiếng Anh thì bỏ hết 3 phím ra.

– Nhấn Volume Down đến dòng “Recovery” > Nhấn phím Power để chọn.

Nhấn phím Power để chọn

– Dùng Volume Down đến dòng “Wipe data/ factory reset” > Nhấn Power để chọn.

Dùng Volume Down đến dòng

– Dùng Volume Down đến dòng “Yes delete all user data” > Nhấn Power để chọn.

Dùng Volume Down đến dòng

Nhấn Power để chọn Yes delete all user data

– Dùng Power để chọn “Reboot system now” là xong.

Dùng Power để chọn

Vậy là hoàn tất hard reset trên Pantech Vega Iron A870S. Chúc bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button