Feign: Hướng dẫn chơi cho người mới bắt đầu

Nội Dung Bài Feign: Hướng dẫn chơi cho người mới bắt đầu

Feign: Hướng dẫn chơi cho người mới bắt đầu

Feign là một game nhập vai nhiều người chơi (tối đa 12 người) mà mỗi người phải sử dụng các chiến lược khác nhau để chiến thắng. Đây là một trò chơi cân bằng được tạo ra từ 3 loại vai trò, bao gồm người vô tội, kẻ mạo danh và người trung lập.Vào ban đêm, mọi người đều sử dụng vai trò của mình. Khi tới buổi sáng, các sự kiện xảy ra vào ban đêm sẽ được thảo luận và mọi người phải cố gắng giành chiến thắng trong trò chơi bằng cách bỏ phiếu loại bỏ người có vai trò chống lại mình.Nếu yêu thích Goose Goose Duck hoặc Among Us, mọi người chắc chắn nên thử chơi Feign. Hãy cùng đọc tiếp bài viết này để tìm hiểu hướng dẫn chơi Feign dành cho người mới bắt đầu.Hướng dẫn chơi game Feign(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Trước hết, mọi người có hai lựa chọn khi bắt đầu chơi Feign. Chọn Host để thiết lập một phòng chơi mới hoặc tùy chọn Join để tham gia các phòng đã có sẵn.Tạo tiền sảnhĐể tạo sảnh chờ, nhấn vào tùy chọn Host, sau đó điều chỉnh các cài đặt cần thiết và tạo phòng chơi.Sau khi phòng được thiết lập, các điều chỉnh cần thiết được thực hiện cho trò chơi. Bên phải sảnh là danh sách những người chơi sẽ tham gia vào phòng. Khi ai đó tham gia, tên của người ấy sẽ xuất hiện ở đây.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Trong hình bên dưới, mọi người có thể thấy các khu vực thiết lập trò chơi. Trong phần cài đặt, thời lượng chơi một trận đấu có thể được điều chỉnh. Voting Duration (Thời lượng biểu quyết) cho phép đặt thời lượng bỏ phiếu vào ban ngày.Role Use Duration (Thời lượng sử dụng vai trò) cho phép đặt thời gian xác định trước để mọi người thực hiện phần việc của mình vào ban đêm.Sau khi thiết lập các cài đặt trò chơi cần thiết, nhấn Start để bắt đầu.Tham gia tiền sảnhĐể tham gia một sảnh, mọi người có thể nhấp vào tùy chọn Join và xem các phòng hiện có. Nếu đã có phòng của bạn bè lập, mọi người tìm kiếm tên phòng trong Lobby Name để vào phòng đó.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Giao diện trong trò chơiỞ góc trên bên trái, mọi người có thể thấy các vai trò trong trò chơi. Nếu một vai trò ngẫu nhiên đã được thêm vào, chúng sẽ xuất hiện dưới dạng dấu chấm hỏi. Đồng thời, người chơi có thể thấy vai nào là vô tội hoặc kẻ mạo danh từ các khung màu xanh và đỏ.Có một hộp trò chuyện ở góc dưới bên trái. Vào ban ngày, mọi người có thể trò chuyện và trao đổi với nhau ở trong chatbox, nhưng vào ban đêm những kẻ mạo danh có thể thảo luận với nhau và những người khác không thể nhìn thấy những gì họ viết.Ở góc dưới bên phải là ghi chú trong trò chơi của mọi người. Vì vậy, những gì mọi ngườis làm trong trò chơi sẽ được ghi lại. Đồng thời, những người chơi đã chết và vai trò của họ cũng vậy. Những ghi chú này chỉ dành riêng cho Host (người chủ trì phòng), không ai có thể xem chúng.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Ví dụ: mọi người có thể thấy một ví dụ về ghi chú trong trò chơi ở dưới đây, cụ thể giải thích của những ghi chú này như sau.Một mẫu ghi chú các hoạt động đã xảy ra trong trò chơiAi đó (bạn) giết trắng thành công.Ai đó là bác sĩ đến để chữa bệnh cho hồng (bạn), nhưng bác sĩ không thể chữa lành cho bạn vì kẻ giả mạo không giết bạn.Màu trắng đã chết và vai trò của người ấy là cảnh sát.Màu xanh đã chết và vai trò của người ấy là bác sĩ.Ai đó (bạn) đã giết màu nâu thành công.Một lần nữa có người là bác sĩ đến để chữa bệnh cho hồng (bạn), nhưng bác sĩ không thể chữa lành cho bạn vì kẻ mạo danh không giết được bạn.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Feign #Hướng #dẫn #chơi #cho #người #mới #bắt #đầu

Feign is a multiplayer RPG (up to 12 people) where each must use different strategies to win. This is a balanced game made of 3 types of roles, including innocent, impostor and neutral.

At night, everyone used their role. In the morning, the events of the night are discussed and everyone must try to win the game by voting to remove the person whose role is against them.

If you love Goose Goose Duck or Among Us, everyone should definitely give Feign a try. Continue reading this article to learn a beginner’s guide to Feign.

Instructions for playing the game Feign

First of all, people have two choices when they start playing Feign. Select Host to set up a new playroom or Join option to join existing rooms.

Create a lobby

To create a lobby, tap the option Host, then adjust the necessary settings and create the playroom.

Once the room is set up, the necessary adjustments are made to the game. To the right of the lobby is a list of players who will join the room. When someone joins, their name will appear here.

In the image below, one can see the game setup areas. In the settings, the duration of a match can be adjusted. Voting Duration (Voting Duration) allows to set the voting duration during the day.

Role Use Duration (Role Duration) allows to set a pre-determined time for people to do their part at night.

After setting the necessary game settings, press Start to begin.

Join the lobby

To join a lobby, people can click on the option Join and view available rooms. If you already have a friend’s room, you can search for the room name in Lobby Name to enter that room.

Interface in the game

In the upper left corner people can see the roles in the game. If a random role has been added, they will appear as question marks. At the same time, the player can see which role is innocent or the impostor from the blue and red frames.

There is a chat box in the lower left corner. During the day, people can chat and exchange with each other in the chatbox, but at night the impostors can discuss with each other and others cannot see what they write.

In the lower right cornerải is everyone’s in-game note. So what peoples do in the game will be recorded. At the same time, the players died and so did their roles. These notes are only for the Host (the person who hosts the room), no one can view them.

For example, one can see an example of in-game notes below, specifically the explanation of these notes is as follows.

A sample note of activities that happened in the game

A sample note of activities that happened in the game

  • Someone (you) successfully killed white.
  • Someone who is a doctor comes to cure pink (you), but the doctor can’t heal you because the fake doesn’t kill you.
  • White is dead and his role is the policeman.
  • Blue is dead and his role is doctor.
  • Someone (you) successfully killed brown.
  • Once again someone is a doctor who comes to heal pink (you), but the doctor can’t heal you because the impostor can’t kill you.

.

Xem thêm thông tin Feign: Hướng dẫn chơi cho người mới bắt đầu

Feign: Hướng dẫn chơi cho người mới bắt đầu

Feign là một game nhập vai nhiều người chơi (tối đa 12 người) mà mỗi người phải sử dụng các chiến lược khác nhau để chiến thắng. Đây là một trò chơi cân bằng được tạo ra từ 3 loại vai trò, bao gồm người vô tội, kẻ mạo danh và người trung lập.Vào ban đêm, mọi người đều sử dụng vai trò của mình. Khi tới buổi sáng, các sự kiện xảy ra vào ban đêm sẽ được thảo luận và mọi người phải cố gắng giành chiến thắng trong trò chơi bằng cách bỏ phiếu loại bỏ người có vai trò chống lại mình.Nếu yêu thích Goose Goose Duck hoặc Among Us, mọi người chắc chắn nên thử chơi Feign. Hãy cùng đọc tiếp bài viết này để tìm hiểu hướng dẫn chơi Feign dành cho người mới bắt đầu.Hướng dẫn chơi game Feign(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Trước hết, mọi người có hai lựa chọn khi bắt đầu chơi Feign. Chọn Host để thiết lập một phòng chơi mới hoặc tùy chọn Join để tham gia các phòng đã có sẵn.Tạo tiền sảnhĐể tạo sảnh chờ, nhấn vào tùy chọn Host, sau đó điều chỉnh các cài đặt cần thiết và tạo phòng chơi.Sau khi phòng được thiết lập, các điều chỉnh cần thiết được thực hiện cho trò chơi. Bên phải sảnh là danh sách những người chơi sẽ tham gia vào phòng. Khi ai đó tham gia, tên của người ấy sẽ xuất hiện ở đây.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Trong hình bên dưới, mọi người có thể thấy các khu vực thiết lập trò chơi. Trong phần cài đặt, thời lượng chơi một trận đấu có thể được điều chỉnh. Voting Duration (Thời lượng biểu quyết) cho phép đặt thời lượng bỏ phiếu vào ban ngày.Role Use Duration (Thời lượng sử dụng vai trò) cho phép đặt thời gian xác định trước để mọi người thực hiện phần việc của mình vào ban đêm.Sau khi thiết lập các cài đặt trò chơi cần thiết, nhấn Start để bắt đầu.Tham gia tiền sảnhĐể tham gia một sảnh, mọi người có thể nhấp vào tùy chọn Join và xem các phòng hiện có. Nếu đã có phòng của bạn bè lập, mọi người tìm kiếm tên phòng trong Lobby Name để vào phòng đó.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Giao diện trong trò chơiỞ góc trên bên trái, mọi người có thể thấy các vai trò trong trò chơi. Nếu một vai trò ngẫu nhiên đã được thêm vào, chúng sẽ xuất hiện dưới dạng dấu chấm hỏi. Đồng thời, người chơi có thể thấy vai nào là vô tội hoặc kẻ mạo danh từ các khung màu xanh và đỏ.Có một hộp trò chuyện ở góc dưới bên trái. Vào ban ngày, mọi người có thể trò chuyện và trao đổi với nhau ở trong chatbox, nhưng vào ban đêm những kẻ mạo danh có thể thảo luận với nhau và những người khác không thể nhìn thấy những gì họ viết.Ở góc dưới bên phải là ghi chú trong trò chơi của mọi người. Vì vậy, những gì mọi ngườis làm trong trò chơi sẽ được ghi lại. Đồng thời, những người chơi đã chết và vai trò của họ cũng vậy. Những ghi chú này chỉ dành riêng cho Host (người chủ trì phòng), không ai có thể xem chúng.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Ví dụ: mọi người có thể thấy một ví dụ về ghi chú trong trò chơi ở dưới đây, cụ thể giải thích của những ghi chú này như sau.Một mẫu ghi chú các hoạt động đã xảy ra trong trò chơiAi đó (bạn) giết trắng thành công.Ai đó là bác sĩ đến để chữa bệnh cho hồng (bạn), nhưng bác sĩ không thể chữa lành cho bạn vì kẻ giả mạo không giết bạn.Màu trắng đã chết và vai trò của người ấy là cảnh sát.Màu xanh đã chết và vai trò của người ấy là bác sĩ.Ai đó (bạn) đã giết màu nâu thành công.Một lần nữa có người là bác sĩ đến để chữa bệnh cho hồng (bạn), nhưng bác sĩ không thể chữa lành cho bạn vì kẻ mạo danh không giết được bạn.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Feign #Hướng #dẫn #chơi #cho #người #mới #bắt #đầu


#Feign #Hướng #dẫn #chơi #cho #người #mới #bắt #đầu

Nhẫn Giả Haki

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button