DTCL: Các thay đổi quan trọng ở phiên bản 12.2 sắp ra mắt

Nội Dung Bài DTCL: Các thay đổi quan trọng ở phiên bản 12.2 sắp ra mắt

DTCL: Các thay đổi quan trọng ở phiên bản 12.2 sắp ra mắt

Mới đây trưởng bộ phận thiết kế Đấu Trường Chân Lý của Riot là Mortdog đã có một video giới thiệu về phiên bản 12.2, cũng như các thay đổi quan trọng của nó.Mục lục Giảm tỉ lệ roll tướng 5 tiềnTộc hệ  Trang bịLõi công nghệTướngTạm kếtGiảm tỉ lệ roll tướng 5 tiền– Cấp 8 giảm từ 5% xuống còn 4%.– Cấp 9 tăng từ 15% lên 16%.Đây là thay đổi cực kỳ quan trọng, nhìn qua thì 1% có vẻ không nhiều, nhưng thực tế nó là giảm tới 20% (từ 5% xuống 4%) ở cấp 8, giờ thì việc quay ra tướng 5 tiền đúng là phụ thuộc vào nhân phẩm nhé.Tộc hệ  Vệ sĩ bị giảm giáp cộng thêm nhưng tăng số giáp ảo.– Giáp cộng thêm giảm từ 100/200/350/500 xuống 75/150/250/450– Giáp ảo tăng từ 100/300/600/1000 lên 150/350/700/1200.Ngoại binh giờ sẽ không rơi ra Neeko trợ giúp từ chuỗi thua 3 và 4 nữa, tiếp tục giảm số vàng nhận được trung bình ở các chuỗi thua 4 trở lên, tính cả phiên bản 12.2 thì Ngoại binh đã bị nerf nặng tới 3 lần.Băng đảng giảm 5 giáp và kháng phép, bù lại chỉ số cộng thêm ở mốc 7 tăng từ 50% >> 60%.Trang bịTrả Chén sức mạnh lại như cũ trước phiên bản 12.2, từ 35 AP cộng thêm >> 30 AP.Thời gian tồn tại giáp ảo của Dây chuyền Solari tăng từ 8 giây lên 15 giây.Bàn tay công lý, chỉ số cộng thêm tăng từ 30% >> 33%.Lõi công nghệXóa lõi Chiến lợi phẩm cấp 3 khỏi game.Nhỏ mà có võ giờ sẽ không hồi máu ở các round đánh quái nữa.Tiếp tế trang bị cấp 3 giờ sẽ cho thêm 2 búa rèn.Không hề hấn chuyển từ lõi cấp 2 thành cấp 1.Lò rèn của Orn chuyển từ cấp 3 xuống cấp 2, theo đó tất cả trang bị cũng bị giảm sức mạnh, quan trọng nhất là Súng hải tặc chỉ còn 50% cơ hội rơi ra 1 vàng khi kết liễu mục tiêu.Ấn vệ sĩ giờ sẽ cho Darius thay vì Leona.Phiên bản 12.2 sẽ có thêm ấn Máy móc vào game, cộng thêm cho 1 Zilean.TướngCho’Gath:– Tăng thêm 5 giáp/kháng phép.– Sát thương chiêu cuối tăng từ 800/900/1000 lên 900/975/1050.Heimerdinger– Tốc đánh tăng từ 0.60 lên 0.65.Seraphine– Giảm hồi máu từ 275/450/1200 xuống 250/350/1000Braum– Mana tăng từ 100/180 lên 120/200.Sion– Mana tăng từ 100/175 lên 125/200.Tahm Kench– Giảm sát thương nuốt từ 900/1450 xuống 800/1350, 3 sao không đổi.– Giờ chỉ có thể cho ăn các tướng ở trên hàng chờ, giảm 10% các chỉ số khi được cho ăn.Tạm kếtVà đó là những thay đổi quan trọng ở phiên bản 12.2 sắp tới. Trên các diễn đàn và MXH, game thủ đã bắt đầu kêu ca về việc giảm tỉ lệ roll tướng 5 tiền, vì như vậy nó sẽ khiến DTCL trở nên quá phụ thuộc vào nhân phẩm, nhất là đối với những ai ăn hên lên được tướng 5 tiền 2 sao.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#DTCL #Các #thay #đổi #quan #trọng #ở #phiên #bản #sắp #mắt

Recently, Riot’s head of Teamfight Tactics design, Mortdog, had an introductory video about version 12.2, as well as its important changes.

Reduce champion roll rate by 5 money

– Level 8 reduced from 5% to 4%.

Level 9 increased from 15% to 16%.

This is an extremely important change, at first glance 1% may not seem like much, but in fact it is down to 20% (from 5% to 4%) at level 8, now it is true to return to 5 money champion Depends on character.

Tribe

Bodyguard has bonus armor reduction but increased virtual armor.

Bonus armor reduced from 100/200/350/500 to 75/150/250/450

– Virtual armor increased from 100/300/600/1000 to 150/350/700/1200.

Foreign soldiers will now no longer drop Neeko helping from 3 and 4 losing streaks, continue to reduce the average amount of gold received on losing streaks of 4 or more, including patch 12.2, Foreign soldiers have been nerfed up to 3 times .

Gang reduces armor and magic resistance by 5, offsets bonus stats at 7 increased from 50% >> 60%.

Equipment

Returns the Grail of Strength back to prev 12.2, from 35 AP plus >> 30 AP.

Solari Chain’s virtual armor duration increased from 8 seconds to 15 seconds.

Hand of Justice, stat bonus increased from 30% >> 33%.

Technology core

Remove Level 3 Loot cores from the game.

Small but martial will now no longer heal in monster rounds.

Level 3 equipment resupply now grants 2 additional hammers.

Unharmed changed from level 2 core to level 1.

Orn’s smithy changed from level 3 to level 2, whereby all equipment was also nerfed, most importantly the Pirate Gun only had a 50% chance to drop 1 gold when finishing the target.

Bodyguard Seal now grants Darius instead of Leona.

Version 12.2 will add the Machine button to the game, plus 1 Zilean.

Generals

Cho’Gath:

– Increases armor/magic resistance by 5.

Ultimate attack damage increased from 800/900/1000 to 900/975/1050.

Heimerdinger

Attack speed increased from 0.60 to 0.65.

Seraphine

– Reduced healing from 275/450/1200 to 250/350/1000

DTCL: Important changes in version 12.2 coming soonBraum

– Mana increased from 100/180 to 120/200.

Sion

– Mana increased from 100/175 to 125/200.

Tahm Kench

– Swallow damage reduced from 900/1450 to 800/1350, 3 stars unchanged.

– Can now only feed champions on the queue, reducing stats by 10% when fed.

Ending

And those are the important changes in the upcoming 12.2 version. On forums and social networks, gamer started complaining about the reduction of the 5-money champion roll rate, because that would make DTCL become too dependent on dignity, especially for those who get lucky to get to the 5-money 2 star champion.

.

Xem thêm thông tin DTCL: Các thay đổi quan trọng ở phiên bản 12.2 sắp ra mắt

DTCL: Các thay đổi quan trọng ở phiên bản 12.2 sắp ra mắt

Mới đây trưởng bộ phận thiết kế Đấu Trường Chân Lý của Riot là Mortdog đã có một video giới thiệu về phiên bản 12.2, cũng như các thay đổi quan trọng của nó.Mục lục Giảm tỉ lệ roll tướng 5 tiềnTộc hệ  Trang bịLõi công nghệTướngTạm kếtGiảm tỉ lệ roll tướng 5 tiền– Cấp 8 giảm từ 5% xuống còn 4%.– Cấp 9 tăng từ 15% lên 16%.Đây là thay đổi cực kỳ quan trọng, nhìn qua thì 1% có vẻ không nhiều, nhưng thực tế nó là giảm tới 20% (từ 5% xuống 4%) ở cấp 8, giờ thì việc quay ra tướng 5 tiền đúng là phụ thuộc vào nhân phẩm nhé.Tộc hệ  Vệ sĩ bị giảm giáp cộng thêm nhưng tăng số giáp ảo.– Giáp cộng thêm giảm từ 100/200/350/500 xuống 75/150/250/450– Giáp ảo tăng từ 100/300/600/1000 lên 150/350/700/1200.Ngoại binh giờ sẽ không rơi ra Neeko trợ giúp từ chuỗi thua 3 và 4 nữa, tiếp tục giảm số vàng nhận được trung bình ở các chuỗi thua 4 trở lên, tính cả phiên bản 12.2 thì Ngoại binh đã bị nerf nặng tới 3 lần.Băng đảng giảm 5 giáp và kháng phép, bù lại chỉ số cộng thêm ở mốc 7 tăng từ 50% >> 60%.Trang bịTrả Chén sức mạnh lại như cũ trước phiên bản 12.2, từ 35 AP cộng thêm >> 30 AP.Thời gian tồn tại giáp ảo của Dây chuyền Solari tăng từ 8 giây lên 15 giây.Bàn tay công lý, chỉ số cộng thêm tăng từ 30% >> 33%.Lõi công nghệXóa lõi Chiến lợi phẩm cấp 3 khỏi game.Nhỏ mà có võ giờ sẽ không hồi máu ở các round đánh quái nữa.Tiếp tế trang bị cấp 3 giờ sẽ cho thêm 2 búa rèn.Không hề hấn chuyển từ lõi cấp 2 thành cấp 1.Lò rèn của Orn chuyển từ cấp 3 xuống cấp 2, theo đó tất cả trang bị cũng bị giảm sức mạnh, quan trọng nhất là Súng hải tặc chỉ còn 50% cơ hội rơi ra 1 vàng khi kết liễu mục tiêu.Ấn vệ sĩ giờ sẽ cho Darius thay vì Leona.Phiên bản 12.2 sẽ có thêm ấn Máy móc vào game, cộng thêm cho 1 Zilean.TướngCho’Gath:– Tăng thêm 5 giáp/kháng phép.– Sát thương chiêu cuối tăng từ 800/900/1000 lên 900/975/1050.Heimerdinger– Tốc đánh tăng từ 0.60 lên 0.65.Seraphine– Giảm hồi máu từ 275/450/1200 xuống 250/350/1000Braum– Mana tăng từ 100/180 lên 120/200.Sion– Mana tăng từ 100/175 lên 125/200.Tahm Kench– Giảm sát thương nuốt từ 900/1450 xuống 800/1350, 3 sao không đổi.– Giờ chỉ có thể cho ăn các tướng ở trên hàng chờ, giảm 10% các chỉ số khi được cho ăn.Tạm kếtVà đó là những thay đổi quan trọng ở phiên bản 12.2 sắp tới. Trên các diễn đàn và MXH, game thủ đã bắt đầu kêu ca về việc giảm tỉ lệ roll tướng 5 tiền, vì như vậy nó sẽ khiến DTCL trở nên quá phụ thuộc vào nhân phẩm, nhất là đối với những ai ăn hên lên được tướng 5 tiền 2 sao.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#DTCL #Các #thay #đổi #quan #trọng #ở #phiên #bản #sắp #mắt


#DTCL #Các #thay #đổi #quan #trọng #ở #phiên #bản #sắp #mắt

Nhẫn Giả Haki

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button