Đơn đề nghị hỗ trợ ăn trưa theo Nghị định 105 Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ ăn trưa mới nhất

Nội Dung Bài Đơn đề nghị hỗ trợ ăn trưa theo Nghị định 105 Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ ăn trưa mới nhất

Đơn đề nghị hỗ trợ ăn trưa theo Nghị định 105 Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ ăn trưa mới nhất

Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa mới nhất hiện nay được thực hiện theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non do Chính Phủ ban hành.
Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa được dùng cho đối tượng cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em ở những nơi có hoàn cảnh khó khăn như vùng biên giới, vùng núi, hải đảo hoặc là con công nhân, người lao động tại khu công nghiệp xin hỗ trợ ăn trưa cho con em mình. Vào tháng 8 hằng năm, cơ sở giáo dục tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi và hướng dẫn cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em thuộc đối tượng được hưởng chính sách nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ ăn trưa. Vậy sau đây là mẫu đơn và cách viết chi tiết, mời các bạn cùng đón đọc nhé.
Đơn đề nghị hỗ trợ ăn trưa – Mẫu 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–
ĐƠN ĐỀ NGHỊTrợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động tại khu công nghiệp
Kính gửi: Cơ sở giáo dục mầm non (1)………………..
Họ và tên………………………………………………………. (2):
Số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân………….. cấp ngày… tại…
Đang công tác tại……………………………………………. (3)
Là cha/mẹ (hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng) của……………….. (4)
Sinh ngày:…………………… Hiện đang học tại………….. (5)
Thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày ….. tháng…. năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.
Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân theo quy định hiện hành./.

…., ngày ….. tháng …. năm…..

NGƯỜI LÀM ĐƠN(Ký tên và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNGNƠI CHA/MẸ/NGƯỜI CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TRẺ EMĐANG CÔNG TÁC
Tên đơn vị………………………………………….. (3)
Xác nhận ông/bà:…………………………………. (2)… đang làm việc tại đơn vị/cơ quan.
Các chi tiết nêu trong đơn là phù hợp với hồ sơ mà đơn vị đang quản lý.
Đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân theo quy định hiện hành./.

…., ngày ….. tháng …. năm….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa – Mẫu 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA
(Dùng cho cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em học tại các cơ sở giáo dục mầm non)
Kính gửi: ……………………………………………………..
Họ và tên:……………………………………………………….
Là cha/ mẹ của em: ………………………………………….
Hiện đang học tại lớp: ……………………………………..
Trường: …………………………………………………………
Thuộc đối tượng:
□ Có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn ĐBKK
□ Không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, ngày 21/10/2013.
□ Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Căn cứ Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 và Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ, tôi làm đơn này để nghị xem xét được cấp tiền hỗ trợ ăn trưa cho em: ………………………………………….. theo quy định và chế độ hiện hành./.

…….ngày……… tháng……… năm…….
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách viết mẫu đơn hỗ trợ tiền ăn trưa
(1) Tên đầy đủ của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục nơi trẻ mầm non đang theo học
(2) Cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em là công nhân lao động đang công tác tại khu công nghiệp.
(3) Tên đơn vị/công ty/nhà máy trong khu công nghiệp, khu chế xuất nơi trực tiếp quản lý cha/mẹ/người chăm sóc trẻ.
(4) Họ và tên trẻ.
(5) Ghi rõ tên nhóm/lớp và cơ sở giáo dục mầm non trẻ đang học.

#Đơn #đề #nghị #hỗ #trợ #ăn #trưa #theo #Nghị #định #Mâu #đơn #đê #nghi #hô #trơ #ăn #trưa #mới #nhất

Yêu cầu hỗ trợ tiền mặt cho bữa ăn trưa gần đây nhất hiện nay là theo Nghị định 105/2020 / NĐ-CP. Quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non do chính phủ ban hành.

Đơn đăng ký hỗ trợ bữa trưa Dùng cho cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như biên giới, miền núi, hải đảo và con em công nhân, lao động ở các khu công nghiệp có nhu cầu tiền ăn cho trẻ em. Tháng 8 hàng năm, cơ sở giáo dục tự tổ chức tuyên truyền, thông báo rộng rãi và hướng dẫn cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em thuộc diện chính sách để được hỗ trợ tiền ăn trưa. Dưới đây là mẫu đơn và cách viết chi tiết, bạn đọc tham khảo.

Yêu cầu hỗ trợ bữa trưa – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————–

PHỤC VỤ
Trợ cấp học mầm non làm việc tại các khu công nghiệp và con công nhân

Kính gửi: Cơ sở giáo dục mầm non (1) …………………… ..

Tên và họ………………………………………………………. (hai):

Chứng minh nhân dân / Thẻ căn cước công dân số ………… .. ngày cấp ……

Hiện đang làm việc tại …………………………. (3)

Là cha mẹ (hoặc người chăm sóc hoặc người nhận nuôi) của ……………………. (4)

Sinh ngày: ………………………… Hiện đang học tại ………… .. (5)

Theo quy định của Luật Nghị định số 105/2020 / NĐ-CP,… ..ngày…. Nó quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non năm 2020 của chính phủ.

Tôi gửi đơn này để đề nghị ban lãnh đạo thẩm định và giải quyết chế độ trợ cấp cho trẻ mầm non là con công nhân theo quy định của pháp luật.

…., Ngày tháng …. năm…..

THÍ SINH NỮ
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHÊ DUYỆT CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
PHỤ HUYNH / MẸ / NƠI NGHỀ NGHIỆP, CẨN THẬN TRẺ EM
TẬP THỂ DỤC

Tên đơn vị ……………………… .. (3)

Được xác nhận bởi Ông / Bà: ………………………………………………………. (2)… đang hoạt động trong đơn vị / tổ chức.

Các chi tiết khai báo trong yêu cầu phù hợp với hồ sơ do đơn vị quản lý.

Đề nghị các cấp quản lý xem xét, xây dựng chế độ trợ cấp cho trẻ mầm non là trẻ em lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.

…., Ngày tháng …. năm….

CÁC ĐẦU ĐƠN VỊ
(Chữ ký và con dấu)

Đơn xin hỗ trợ ăn trưa – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

YÊU CẦU HỖ TRỢ GIÁ TRƯA

(Dành cho cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em học mẫu giáo)

Thân mến: ……………………… ..

Tên và họ:……………………………………………………….

Như bố bạn: …………………………………………………….

Hiện đang học lớp: ………………………….

Trường học: …………………………………………………………

Nó phụ thuộc vào:

□ Có cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú tại xã, thôn, bản có hoàn cảnh đặc biệt

□ Không có nguồn điện quy định tại Điều 1, Điều 5 Nghị định số 136/2013 / NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013.

□ Thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định tại Nghị định số 06/2018 / NĐ-CP ngày 5 tháng 1 năm 2018 và Quyết định số 105/2020 / NĐ-CP ngày 8 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, tôi đang xem xét đề nghị cấp hiện tại. đối với trẻ em: ………………………………………………… .. theo các quy định, chế độ hiện hành. /.

…….ngày tháng năm…….

Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách viết phiếu ăn trưa

(1) Tên đầy đủ của trường mẫu giáo tư thục hoặc do tư nhân tài trợ mà trẻ mẫu giáo theo học

(2) Cha mẹ / người chăm sóc trẻ em là công nhân làm việc trong khu công nghiệp.

(3) Đơn vị khu công nghiệp / công ty / nhà máy nơi trực tiếp quản lý cha mẹ / người chăm sóc con cái, tên khu chế xuất.

(4) Họ và tên của con.

(5) Cho biết tên nhóm / lớp và trường mẫu giáo mà trẻ theo học.

Xem thêm thông tin Đơn đề nghị hỗ trợ ăn trưa theo Nghị định 105 Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ ăn trưa mới nhất

Đơn đề nghị hỗ trợ ăn trưa theo Nghị định 105 Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ ăn trưa mới nhất

Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa mới nhất hiện nay được thực hiện theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non do Chính Phủ ban hành.
Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa được dùng cho đối tượng cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em ở những nơi có hoàn cảnh khó khăn như vùng biên giới, vùng núi, hải đảo hoặc là con công nhân, người lao động tại khu công nghiệp xin hỗ trợ ăn trưa cho con em mình. Vào tháng 8 hằng năm, cơ sở giáo dục tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi và hướng dẫn cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em thuộc đối tượng được hưởng chính sách nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ ăn trưa. Vậy sau đây là mẫu đơn và cách viết chi tiết, mời các bạn cùng đón đọc nhé.
Đơn đề nghị hỗ trợ ăn trưa – Mẫu 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–
ĐƠN ĐỀ NGHỊTrợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động tại khu công nghiệp
Kính gửi: Cơ sở giáo dục mầm non (1)………………..
Họ và tên………………………………………………………. (2):
Số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân………….. cấp ngày… tại…
Đang công tác tại……………………………………………. (3)
Là cha/mẹ (hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng) của……………….. (4)
Sinh ngày:…………………… Hiện đang học tại………….. (5)
Thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày ….. tháng…. năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.
Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân theo quy định hiện hành./.

…., ngày ….. tháng …. năm…..

NGƯỜI LÀM ĐƠN(Ký tên và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNGNƠI CHA/MẸ/NGƯỜI CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TRẺ EMĐANG CÔNG TÁC
Tên đơn vị………………………………………….. (3)
Xác nhận ông/bà:…………………………………. (2)… đang làm việc tại đơn vị/cơ quan.
Các chi tiết nêu trong đơn là phù hợp với hồ sơ mà đơn vị đang quản lý.
Đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân theo quy định hiện hành./.

…., ngày ….. tháng …. năm….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa – Mẫu 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA
(Dùng cho cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em học tại các cơ sở giáo dục mầm non)
Kính gửi: ……………………………………………………..
Họ và tên:……………………………………………………….
Là cha/ mẹ của em: ………………………………………….
Hiện đang học tại lớp: ……………………………………..
Trường: …………………………………………………………
Thuộc đối tượng:
□ Có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn ĐBKK
□ Không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, ngày 21/10/2013.
□ Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Căn cứ Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 và Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ, tôi làm đơn này để nghị xem xét được cấp tiền hỗ trợ ăn trưa cho em: ………………………………………….. theo quy định và chế độ hiện hành./.

…….ngày……… tháng……… năm…….
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách viết mẫu đơn hỗ trợ tiền ăn trưa
(1) Tên đầy đủ của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục nơi trẻ mầm non đang theo học
(2) Cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em là công nhân lao động đang công tác tại khu công nghiệp.
(3) Tên đơn vị/công ty/nhà máy trong khu công nghiệp, khu chế xuất nơi trực tiếp quản lý cha/mẹ/người chăm sóc trẻ.
(4) Họ và tên trẻ.
(5) Ghi rõ tên nhóm/lớp và cơ sở giáo dục mầm non trẻ đang học.

#Đơn #đề #nghị #hỗ #trợ #ăn #trưa #theo #Nghị #định #Mâu #đơn #đê #nghi #hô #trơ #ăn #trưa #mới #nhất


#Đơn #đề #nghị #hỗ #trợ #ăn #trưa #theo #Nghị #định #Mâu #đơn #đê #nghi #hô #trơ #ăn #trưa #mới #nhất

Tổng hợp: Nhẫn Giả Haki

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button