Danh sách bảng thi đấu Vòng loại VLTK1M: Thiên hạ Đệ nhất Bang

Nội Dung Bài Danh sách bảng thi đấu Vòng loại VLTK1M: Thiên hạ Đệ nhất Bang

Danh sách bảng thi đấu Vòng loại VLTK1M: Thiên hạ Đệ nhất Bang

Ngày 23/3, bảng thi đấu chính thức Vòng Loại Thiên Hạ Đệ Nhất Bang đã được ban bố, nhiều cặp đấu hứa hẹn hứa sẽ mang lại những trận công thành đầy kịch tính.

Theo thể lệ đã ban bố trước, các bang hội tiến vào Vòng Loại sẽ được bốc thăm tình cờ chia vào 2 bảng (Siêu Cấp) hoặc 4 Bảng (Cao Cấp). Tại đây, các đội sẽ thực hiện đấu loại trực tiếp để xác định những cái tên bước vào vòng tiếp theo.

Ở hạng giải Siêu Cấp, nhiều cặp đấu ở giải Siêu Cấp được bình chọn là ngang tài ngang sức bởi tương quan về lực lượng, thời kì mở máy chủ và cả kĩ năng như S21 -HộiTụ- và S27 Thanh-Sơn, S49 Thiên-Uy và S46 NhiệtHuyết. Trong số đấy, cuộc chiến giữa S4-Châu Giang và S2-Trường Giang (bảng B) còn được nhiều người chơi bình chọn sẽ là trận “chung kết sớm” bởi cả 2 server này đều có thể xem là “anh cả” của VLTK1M.

Vòng Loại của hạng giải Siêu Cấp sẽ diễn ra trong 3 ngày 26 – 28 – 30/3 với các bản đồ lần là lượt Chiếm Thôn/Trấn – Chiếm Thành – Chiếm Lâm An. Kết quả của hạng giải Siêu Cấp sẽ dựa theo xếp hạng trận Công Thành Chiến Lâm An: Đội chiếm Lâm An sẽ thẳng tiến vào Chung kết, Đội hạng 2-3 (ở cả 2 bảng A-B) sẽ phải thi đấu thêm lượt trận Play-off vào ngày 4/4.
Trong lúc đấy, hạng giải Cao Cấp cũng thu được sự ủng hộ không phải kém cạnh bởi số lượng bang hội tham dự đông hơn hẳn. 57 bang đại diện cho 57 máy chủ sẽ được phân thành 4 bảng: bảng A-B-C có 16 đội/bảng, bảng D có 9 đội.

Hạng giải này cũng hiện ra nhiều cặp đấu cân tài cân sức, như S116 Sát-Thủ và S111 -Tứ-Hải-, S87 WARNINGZONE và S90 T_Huynh-Đệ, S165 Tam-Hoàng và S169 -Thiên-Địa-. Riêng ở bảng D, vì chỉ có 9 đội nên bảng đấu này chỉ diễn ra độc nhất vô nhị 1 cuộc chiến giữa S109 -Chiến-Thần- và S161 Tiếu_Ngạo vào ngày 26/3. 7 đội còn lại “may mắn” lọt vào bảng D đồng nghĩa với việc có 1 suất “tuyển thẳng” vào lượt trận tiếp theo, coi như được ưu ái cắt bớt 1 trận Chiếm Thôn/Trấn căng não.
Ngày thi đấu của hạng giải Cao Cấp cũng gần giống như hạng giải Siêu Cấp, chỉ dị biệt về thời kì để bảo đảm khán giả có thể theo dõi cả 2 hạng giải. 4 đội tiến vào Chung Kết ở hạng giải Cao Cấp sẽ là các bang hội tuyệt vời chiếm được Lâm An ở 4 bảng hoặc đạt Top 1 trận Công Thành Chiến Lâm An.
Vòng Chung Kết cả 2 hạng giải Siêu Cấp và Cao Cấp sẽ diễn ra vào ngày 7/4/2022 – đúng ngay sinh nhật 1 tuổi của VLTK1M.
Trong ngày 23/3, BTC giải đấu sẽ thực hiện copy dữ liệu đối tượng vào máy chủ Đấu Trường tương ứng với từng bảng đấu. Trong 2 ngày 24-25/3, game thủ có thể truy cập vào máy chủ Đấu Trường để rà soát đối tượng (Siêu Cấp) hoặc tạo mới đối tượng, bố trí bang hội và nhận trang bị (Cao Cấp).

Với tổng trị giá giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng cùng tập thể game thủ hầu hết và chất lượng, có thể nói, Thiên Hạ Đệ Nhất Bang của VLTK1M đang lọt top các giải đấu được ân cần nhất ngày nay. Dù có trực tiếp thi đấu ở các vòng tiếp theo hay ko, cả tập thể đều đang hot lên từng ngày theo diễn biến của giải đấu/ Các bang hội thi đấu thì sôi nổi bàn luận chiến lược, chiến thuật; mỗi tư nhân thi đấu thì gấp rút đoàn luyện kĩ năng; cả những khán giả theo dõi cũng rộn rã bàn luận, đưa ra những nhận xét và dự báo của mình về các ứng viên cho ngôi vị Quán quân.

Share

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Danh #sách #bảng #thi #đấu #Vòng #loại #VLTK1M #Thiên #hạ #Đệ #nhất #Bang

On March 23, the official match table of the First State Under Heaven Qualifier was announced, with many matches that promise lớn bring dramatic successes.

According lớn the pre-announced rules, the guilds entering the Qualifier will be randomly drawn into 2 groups (Super) or 4 Groups (Premium). Here, the teams will conduct a knockout lớn determine the names entering the next round.

In the Super League, many pairs in the Super League are judged lớn be equally talented by the correlation of forces, server opening time, and skills such as S21 – Hoi Tu- and S27 Thanh-Son, S49 Thien -Uy and S46 Heatblood. Among them, the match between S4-Chau Giang and S2-Truong Giang (group B) is also considered by many gamers lớn be the “early final” because both these servers can be considered the “big brother” of the team. VLTK1M.

List of VLTK1M Qualifiers: Under Heaven First State 2

The Qualifiers of the Super League will take place in 3 days, March 26 – 28 – 30 with the maps respectively Occupy Village/Tran – Occupy Citadel – Occupy Lam An. The results of the Super League will be based on the ranking of the Battle of Chien Lam An: The team occupying Lam An will advance lớn the Finals, the team ranked 2-3 (in both groups AB) will have lớn play more matches. -off on 4/4.

Meanwhile, the Premium division also received equal support because the number of participating guilds was much larger. 57 states representing 57 servers will be divided into 4 tables: ABC table has 16 teams/group, Group D has 9 teams.

List of VLTK1M Qualifiers: Under Heaven First State 3

This division also features many well-balanced matches, such as S116 Assassin and S111 -Tu-Hai-, S87 WARNINGZONE and S90 T_Huynh-De, S165 Tam-Hoang and S169 -Thien-Di-. Particularly in Group D, because there are only 9 teams, this group only takes place one match between S109 -Chien-God- and S161 Tieu_Ngo on March 26. The remaining 7 teams are “lucky” lớn get into Group D, which means they have a “direct selection” spot in the next match, which is considered a favor lớn reduce a battle of Occupy Village/Tran tension.

The competition dates for the Premium tier are similar lớn those of the Super tier, with only a time difference lớn ensure spectators can watch both tiers. The 4 teams entering the Finals in the Senior Division will be the excellent guilds that capture Lam An in 4 groups or reach the Top 1 in the Battle of Lam An Cong Thanh.

The final round of both Super and Premium divisions will take place on April 7, 2022 – right on the 1st birthday of VLTK1M.

On March 23, the tournament organizers will copy the character data lớn the Arena server corresponding lớn each group. During the 2 days of March 24-25, players can access the Arena server lớn check their characters (Super) or create new characters, arrange guilds and get equipment (Premium).

List of VLTK1M Qualifiers: Under Heaven First State 4

With a total prize value of up lớn 2 billion Việt Nam Đồng and a large and quality community of players, it can be said that VLTK1M’s Thien Ha First Bang is in the top of the most interested tournaments today. Whether directly competing in the next rounds or not, the whole community is heating up day by day according lớn the progress of the tournament / The competing guilds are excitedly discussing strategies and tactics; Each individual competes in a hurry lớn practice skills; Even the audience watching was busy discussing, giving their comments and predictions about the candidates for the Champion title.

Xem thêm thông tin Danh sách bảng thi đấu Vòng loại VLTK1M: Thiên hạ Đệ nhất Bang

Danh sách bảng thi đấu Vòng loại VLTK1M: Thiên hạ Đệ nhất Bang

Ngày 23/3, bảng thi đấu chính thức Vòng Loại Thiên Hạ Đệ Nhất Bang đã được ban bố, nhiều cặp đấu hứa hẹn hứa sẽ mang lại những trận công thành đầy kịch tính.

Theo thể lệ đã ban bố trước, các bang hội tiến vào Vòng Loại sẽ được bốc thăm tình cờ chia vào 2 bảng (Siêu Cấp) hoặc 4 Bảng (Cao Cấp). Tại đây, các đội sẽ thực hiện đấu loại trực tiếp để xác định những cái tên bước vào vòng tiếp theo.

Ở hạng giải Siêu Cấp, nhiều cặp đấu ở giải Siêu Cấp được bình chọn là ngang tài ngang sức bởi tương quan về lực lượng, thời kì mở máy chủ và cả kĩ năng như S21 -HộiTụ- và S27 Thanh-Sơn, S49 Thiên-Uy và S46 NhiệtHuyết. Trong số đấy, cuộc chiến giữa S4-Châu Giang và S2-Trường Giang (bảng B) còn được nhiều người chơi bình chọn sẽ là trận “chung kết sớm” bởi cả 2 server này đều có thể xem là “anh cả” của VLTK1M.

Vòng Loại của hạng giải Siêu Cấp sẽ diễn ra trong 3 ngày 26 – 28 – 30/3 với các bản đồ lần là lượt Chiếm Thôn/Trấn – Chiếm Thành – Chiếm Lâm An. Kết quả của hạng giải Siêu Cấp sẽ dựa theo xếp hạng trận Công Thành Chiến Lâm An: Đội chiếm Lâm An sẽ thẳng tiến vào Chung kết, Đội hạng 2-3 (ở cả 2 bảng A-B) sẽ phải thi đấu thêm lượt trận Play-off vào ngày 4/4.
Trong lúc đấy, hạng giải Cao Cấp cũng thu được sự ủng hộ không phải kém cạnh bởi số lượng bang hội tham dự đông hơn hẳn. 57 bang đại diện cho 57 máy chủ sẽ được phân thành 4 bảng: bảng A-B-C có 16 đội/bảng, bảng D có 9 đội.

Hạng giải này cũng hiện ra nhiều cặp đấu cân tài cân sức, như S116 Sát-Thủ và S111 -Tứ-Hải-, S87 WARNINGZONE và S90 T_Huynh-Đệ, S165 Tam-Hoàng và S169 -Thiên-Địa-. Riêng ở bảng D, vì chỉ có 9 đội nên bảng đấu này chỉ diễn ra độc nhất vô nhị 1 cuộc chiến giữa S109 -Chiến-Thần- và S161 Tiếu_Ngạo vào ngày 26/3. 7 đội còn lại “may mắn” lọt vào bảng D đồng nghĩa với việc có 1 suất “tuyển thẳng” vào lượt trận tiếp theo, coi như được ưu ái cắt bớt 1 trận Chiếm Thôn/Trấn căng não.
Ngày thi đấu của hạng giải Cao Cấp cũng gần giống như hạng giải Siêu Cấp, chỉ dị biệt về thời kì để bảo đảm khán giả có thể theo dõi cả 2 hạng giải. 4 đội tiến vào Chung Kết ở hạng giải Cao Cấp sẽ là các bang hội tuyệt vời chiếm được Lâm An ở 4 bảng hoặc đạt Top 1 trận Công Thành Chiến Lâm An.
Vòng Chung Kết cả 2 hạng giải Siêu Cấp và Cao Cấp sẽ diễn ra vào ngày 7/4/2022 – đúng ngay sinh nhật 1 tuổi của VLTK1M.
Trong ngày 23/3, BTC giải đấu sẽ thực hiện copy dữ liệu đối tượng vào máy chủ Đấu Trường tương ứng với từng bảng đấu. Trong 2 ngày 24-25/3, game thủ có thể truy cập vào máy chủ Đấu Trường để rà soát đối tượng (Siêu Cấp) hoặc tạo mới đối tượng, bố trí bang hội và nhận trang bị (Cao Cấp).

Với tổng trị giá giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng cùng tập thể game thủ hầu hết và chất lượng, có thể nói, Thiên Hạ Đệ Nhất Bang của VLTK1M đang lọt top các giải đấu được ân cần nhất ngày nay. Dù có trực tiếp thi đấu ở các vòng tiếp theo hay ko, cả tập thể đều đang hot lên từng ngày theo diễn biến của giải đấu/ Các bang hội thi đấu thì sôi nổi bàn luận chiến lược, chiến thuật; mỗi tư nhân thi đấu thì gấp rút đoàn luyện kĩ năng; cả những khán giả theo dõi cũng rộn rã bàn luận, đưa ra những nhận xét và dự báo của mình về các ứng viên cho ngôi vị Quán quân.

Share

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Danh #sách #bảng #thi #đấu #Vòng #loại #VLTK1M #Thiên #hạ #Đệ #nhất #Bang


#Danh #sách #bảng #thi #đấu #Vòng #loại #VLTK1M #Thiên #hạ #Đệ #nhất #Bang

Nhẫn Giả Haki

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button