Bom tấn Banjo-Kazooie và The Legend of Zelda: Majora’s Mask trên N64 chuẩn bị có mặt trên nền tảng PC

Nội Dung Bài Bom tấn Banjo-Kazooie và The Legend of Zelda: Majora’s Mask trên N64 chuẩn bị có mặt trên nền tảng PC

Bom tấn Banjo-Kazooie và The Legend of Zelda: Majora’s Mask trên N64 sẵn sàng có mặt trên nền móng PC

Theo thông tin cách đây không lâu, Banjo-Kazooie, The Legend of Zelda: Majora’s Mask và hàng loạt những tựa game phệ của dòng máy Nintendo 64 sẽ sớm có mặt trên nền móng PC ngay chỉ cần khoảng đến.

Theo đấy, những nhóm fan ngưỡng mộ dòng game cũ đã cùng bắt tay và làm việc cùng nhau để đưa những bom tấn hoàn hảo nhất trong nền móng Nintendo 64 về lại với người chơi thời đại mới. Trước hết là Perfect Dark do Ryan Dwyer tiến hành, được cho là chỉ đang chấm dứt ở mức dưới 70%, với các cổng được lên kế hoạch cho cả bản phát hành PAL, NTSC, tiếng Nhật và các bạn dạng NTSC và PAL beta.

Trong lúc đấy, 1 dự án tập hợp vào Paper Mario tuyên bố đã chấm dứt khoảng 60%, Banjo-Kazooie hiện đạt tiến độ khoảng 55%, dự án Mario Kart 64 đạt hơn 25% và Space Station Silicon vào khoảng 30%. Harbour Masters, nhà tăng trưởng cổng PC của Ocarina of Time cũng cho biết công tác dịch ngược Majora’s Mask hiện được ước lượng chấm dứt 45%.

Ngoài ra còn nhiều dự án khác chưa có thông tin chi tiết về tiến độ chấm dứt như: Blast Corps, Body Harvest, Bomberman 64, Conker’s Bad Fur Day, Dinosaur Planet, Kirby 64: The Crystal Shards, Mario Party 3, Mischief Makers, Mystical Ninja, Paper Mario, Pokémon Snap, Pokémon Stadium, Snowboard Kids, Turok 3 và Yoshi’s Story.

Hiện có hơn 20 dự án đang được tiến hành bởi các nhóm người ngưỡng mộ, sau lúc chấm dứt 2 dự án phệ N64 là The Legend of Zelda: Ocarina of Time (đã được chấm dứt và phát hành online vào ngày 22/3 cách đây không lâu) và Super Mario 64 từng ra mắt vào 5 2019.

Share

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bom #tấn #BanjoKazooie #và #Legend #Zelda #Majoras #Mask #trên #N64 #chuẩn #bị #có #mặt #trên #nền #tảng

According phệ recent information, Banjo-Kazooie, The Legend of Zelda: Majora’s Mask and a series of major titles of the Nintendo 64 series will soon be available on the PC platform in the near future.

Accordingly, groups of fans of the old series have joined hands and worked together phệ bring the best blockbusters in the Nintendo 64 platform back phệ the new era gamers. The first is Perfect Dark by Ryan Dwyer, which is said phệ be just under 70% completion, with ports planned for both PAL, NTSC, Japanese and NTSC and PAL beta releases. .

Blockbuster Banjo-Kazooie and The Legend of Zelda: Majora's Mask on N64 are about to be available on PC 2 platform

Meanwhile, a Paper Mario-focused project claims phệ be around 60% complete, Banjo-Kazooie is now around 55%, Mario Kart 64 is over 25% and Space Station Silicon is around 30%. Harbor Masters, the developer of the PC port of Ocarina of Time, also said that Majora’s Mask decompiler work is now estimated phệ be 45% complete.

Blockbuster Banjo-Kazooie and The Legend of Zelda: Majora's Mask on N64 are about to be available on PC 3 platform

In addition, there are many other projects with no specific information on completion such as: Blast Corps, Body Harvest, Bomberman 64, Conker’s Bad Fur Day, Dinosaur Planet, Kirby 64: The Crystal Shards, Mario Party 3, Mischief Makers , Mystical Ninja, Paper Mario, Pokémon Snap, Pokémon Stadium, Snowboard Kids, Turok 3, and Yoshi’s Story.

Blockbuster Banjo-Kazooie and The Legend of Zelda: Majora's Mask on N64 are about to be available on PC platform 4

There are currently more than 20 projects being worked on by fan groups, after completing 2 major N64 projects, The Legend of Zelda: Ocarina of Time (completed and released trực tuyến on March 22nd). past) and Super Mario 64 released in 2019.

Xem thêm thông tin Bom tấn Banjo-Kazooie và The Legend of Zelda: Majora’s Mask trên N64 chuẩn bị có mặt trên nền tảng PC

Bom tấn Banjo-Kazooie và The Legend of Zelda: Majora’s Mask trên N64 sẵn sàng có mặt trên nền móng PC

Theo thông tin cách đây không lâu, Banjo-Kazooie, The Legend of Zelda: Majora’s Mask và hàng loạt những tựa game phệ của dòng máy Nintendo 64 sẽ sớm có mặt trên nền móng PC ngay chỉ cần khoảng đến.

Theo đấy, những nhóm fan ngưỡng mộ dòng game cũ đã cùng bắt tay và làm việc cùng nhau để đưa những bom tấn hoàn hảo nhất trong nền móng Nintendo 64 về lại với người chơi thời đại mới. Trước hết là Perfect Dark do Ryan Dwyer tiến hành, được cho là chỉ đang chấm dứt ở mức dưới 70%, với các cổng được lên kế hoạch cho cả bản phát hành PAL, NTSC, tiếng Nhật và các bạn dạng NTSC và PAL beta.

Trong lúc đấy, 1 dự án tập hợp vào Paper Mario tuyên bố đã chấm dứt khoảng 60%, Banjo-Kazooie hiện đạt tiến độ khoảng 55%, dự án Mario Kart 64 đạt hơn 25% và Space Station Silicon vào khoảng 30%. Harbour Masters, nhà tăng trưởng cổng PC của Ocarina of Time cũng cho biết công tác dịch ngược Majora’s Mask hiện được ước lượng chấm dứt 45%.

Ngoài ra còn nhiều dự án khác chưa có thông tin chi tiết về tiến độ chấm dứt như: Blast Corps, Body Harvest, Bomberman 64, Conker’s Bad Fur Day, Dinosaur Planet, Kirby 64: The Crystal Shards, Mario Party 3, Mischief Makers, Mystical Ninja, Paper Mario, Pokémon Snap, Pokémon Stadium, Snowboard Kids, Turok 3 và Yoshi’s Story.

Hiện có hơn 20 dự án đang được tiến hành bởi các nhóm người ngưỡng mộ, sau lúc chấm dứt 2 dự án phệ N64 là The Legend of Zelda: Ocarina of Time (đã được chấm dứt và phát hành online vào ngày 22/3 cách đây không lâu) và Super Mario 64 từng ra mắt vào 5 2019.

Share

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bom #tấn #BanjoKazooie #và #Legend #Zelda #Majoras #Mask #trên #N64 #chuẩn #bị #có #mặt #trên #nền #tảng


#Bom #tấn #BanjoKazooie #và #Legend #Zelda #Majoras #Mask #trên #N64 #chuẩn #bị #có #mặt #trên #nền #tảng

Nhẫn Giả Haki

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button