28/3 – Bắt đầu tải Tân Ngọa Long tại Google Play và App Store

Nội Dung Bài 28/3 - Bắt đầu tải Tân Ngọa Long tại Google Play và App Store

28/3 – Khởi đầu tải Tân Ngọa Long tại Google Play và App Store

Tính tới sáng ngày 27/3, trang chủ mobile game Tân Ngọa Long đã ghi nhận hơn 205.000 lượt đăng ký tải game trên cả 2 hệ quản lý Android và iOS.

Tựa game chiến thuật thời kì thực này cũng cho phép các nick đã đăng ký trước trên Google Play và App Store được tải game ngay từ 27/3, các nick còn lại sẽ được tải từ ngày 28/3 trở về sau. Lịch trình đăng ký sớm được siêu phẩm chiến thuật Tân Ngọa Long khai triển từ 28/2, tới bây giờ – sau hơn 03 tuần thì tựa game đã đạt số lượng hy vọng (200.000). Vượt mốc này, toàn thể người chơi Tân Ngọa Long nhận danh tướng Lữ Linh Khởi, Sổ chiêu hiền (item quan trọng trong việc mời hiền tài gia nhập đội quân).

Trước ấy, ở các mốc 50.000, 100.000 và 150.000 lượt đăng ký thì người chơi cũng đã nhận Vàng, Bạc, Chiêu binh lệnh, lúa, gỗ, đá, tăng tốc tiến quân 25%, tăng tốc xây dựng 30 phút, giảm 30 phút upgrade kiến trúc,… Hiện trên fanpage chính chủ của mobile game Tân Ngọa Long cũng đã ban bố lịch trình ra mắt, theo ấy ngày 31/3 Tân Ngọa Long sẽ ghi danh bảng vàng dòng game chiến thuật thời kì thực tại thị phần game Việt. Được biết, cùng thời kì xong xuôi đăng ký sớm thì 2 hoạt động khác là “Vòng quay chiêm tinh” và “Hóa thân vĩ nhân” cũng sẽ đóng.

Những người chơi may mắn của 2 sân chơi này cũng sẽ được BĐH liên hệ và trao thưởng theo quy định của sân chơi. Theo san sẻ từ NPH thì nhân dịp ra mắt chính thức, Tân Ngọa Long cũng sẽ gửi tới người chơi hàng loạt code VIP, chương trình giảm giá cùng nhiều sân chơi, hoạt động trong game và trên các kênh mạng xã hội, fanpage, hội nhóm trò chơi. Mobile game Tân Ngọa Long chính thức ra mắt trên cả 2 hệ quản lý iOS và Android vào 31/3, NPH VNG hy vọng sẽ đem lại 1 tựa game đúng chuẩn chiến thuật thời kì thực dành cho người chơi Việt.

Share

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bắt #đầu #tải #Tân #Ngọa #Long #tại #Google #Play #và #App #Store

As of the morning of March 27, Tan Ngoa Long mobile game homepage has recorded more than 205,000 registrations mập download games on both Android and iOS operating systems.

This real-time strategy game also allows pre-registered accounts on Google Play and App Store mập download the game from March 27, the remaining accounts will be downloaded from March 28 onwards. The route of early registration is a tactical masterpiece New Crooked Dragon Deployed from February 28, up mập now – after more than 3 weeks, the game has reached the expected number (200,000). Exceeding this milestone, all gamers New Crooked Dragon get the title Lu Linh KhoiSage skill book (important vật phẩm in inviting talented people mập join the army).

Before that, at the milestones of 50,000, 100,000 and 150,000 registrations, gamers also received Gold, Silver, Chieu military orders, rice, wood, stone, 25% marching speed, 30 minutes construction speed, 30 minutes reduction. minutes mập increase architecture màn chơi, … Show on official fanpage of mobile game New Crooked Dragon also announced the launch schedule, according mập which March 31 New Crooked Dragon will register the gold table of the series of real-time strategy games in the Vietnamese game market. It is known that at the same time as early registration ends, two other activities, “Astrological Wheel” and “The Great Incarnation” will also close.

March 28 - Start downloading Tan Ngoai Long at Google Play and App Store 2

The lucky gamers of these two playgrounds will also be contacted and awarded by the Board of Directors according mập the regulations of the playground. According mập a share from NPH, on the occasion of the official launch, New Crooked Dragon will also send gamers a series of VIP codes, preferential programs and many playgrounds, activities in the game and on social networking channels, fanpage, game groups. Mobile game Tan Ngoa Long officially launched on both iOS and Android operating systems on March 31, NPH VNG hopes mập bring a standard real-time strategy game for Vietnamese gamers.

March 28 - Start downloading Tan Ngoai Long at Google Play and App Store 3

Xem thêm thông tin 28/3 - Bắt đầu tải Tân Ngọa Long tại Google Play và App Store

28/3 – Khởi đầu tải Tân Ngọa Long tại Google Play và App Store

Tính tới sáng ngày 27/3, trang chủ mobile game Tân Ngọa Long đã ghi nhận hơn 205.000 lượt đăng ký tải game trên cả 2 hệ quản lý Android và iOS.

Tựa game chiến thuật thời kì thực này cũng cho phép các nick đã đăng ký trước trên Google Play và App Store được tải game ngay từ 27/3, các nick còn lại sẽ được tải từ ngày 28/3 trở về sau. Lịch trình đăng ký sớm được siêu phẩm chiến thuật Tân Ngọa Long khai triển từ 28/2, tới bây giờ – sau hơn 03 tuần thì tựa game đã đạt số lượng hy vọng (200.000). Vượt mốc này, toàn thể người chơi Tân Ngọa Long nhận danh tướng Lữ Linh Khởi, Sổ chiêu hiền (item quan trọng trong việc mời hiền tài gia nhập đội quân).

Trước ấy, ở các mốc 50.000, 100.000 và 150.000 lượt đăng ký thì người chơi cũng đã nhận Vàng, Bạc, Chiêu binh lệnh, lúa, gỗ, đá, tăng tốc tiến quân 25%, tăng tốc xây dựng 30 phút, giảm 30 phút upgrade kiến trúc,… Hiện trên fanpage chính chủ của mobile game Tân Ngọa Long cũng đã ban bố lịch trình ra mắt, theo ấy ngày 31/3 Tân Ngọa Long sẽ ghi danh bảng vàng dòng game chiến thuật thời kì thực tại thị phần game Việt. Được biết, cùng thời kì xong xuôi đăng ký sớm thì 2 hoạt động khác là “Vòng quay chiêm tinh” và “Hóa thân vĩ nhân” cũng sẽ đóng.

Những người chơi may mắn của 2 sân chơi này cũng sẽ được BĐH liên hệ và trao thưởng theo quy định của sân chơi. Theo san sẻ từ NPH thì nhân dịp ra mắt chính thức, Tân Ngọa Long cũng sẽ gửi tới người chơi hàng loạt code VIP, chương trình giảm giá cùng nhiều sân chơi, hoạt động trong game và trên các kênh mạng xã hội, fanpage, hội nhóm trò chơi. Mobile game Tân Ngọa Long chính thức ra mắt trên cả 2 hệ quản lý iOS và Android vào 31/3, NPH VNG hy vọng sẽ đem lại 1 tựa game đúng chuẩn chiến thuật thời kì thực dành cho người chơi Việt.

Share

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bắt #đầu #tải #Tân #Ngọa #Long #tại #Google #Play #và #App #Store


#Bắt #đầu #tải #Tân #Ngọa #Long #tại #Google #Play #và #App #Store

Nhẫn Giả Haki

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button